Discography

Gotellfire, Aurora

album-art

Gotellfire, Aurora

Gotellfire, Top of the hill

album-art

Gotellfire, Aurora

I Papi, EVP

album-art

Gotellfire, Aurora

Live Solo Harp

duke andrès

album-art

Gotellfire, Aurora

variations salzedo

album-art

Gotellfire, Aurora

verano porteno

album-art

Gotellfire, Aurora

comme toi

album-art

Gotellfire, Aurora

autumn lyric

album-art

Gotellfire, Aurora

impromptu sarah wald

album-art

Gotellfire, Aurora

Live Chamber Music

Traveller’s return

album-art

Gotellfire, Aurora

tango carlos parada

album-art

Gotellfire, Aurora

milonga pampeana

album-art

Gotellfire, Aurora

Ravi shankar

album-art

Gotellfire, Aurora